Làm thế nào để theo dõi nguồn bổ sung sau 30/09 (nguồn 15) trên báo cáo Mẫu số 20a (ký hiệu 01a-SDKP/ĐVDT)?

Nội dung:

Kinh phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9: Bao gồm các khoản dự toán kinh phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc.

Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán của cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9 năm thực hiện dự toán (theo quy định tại Điều 64 Luật NSNN ) được hạch toán vào tài khoản kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán với tính chất chất nguồn 15

Xem video hướng dẫn

Thực hiện:

Bước 1: Khai báo danh mục Tính chất nguồn

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí

2. Tích Thêm để thêm mới tính chất nguồn kinh phí. Khai báo mã tính chất: 15,  Tên tính chất: Nguồn kinh phí cấp sau 30/09,  tích chọn Không thường xuyên ⇒ Ấn Cất

 

Bước 2: Khai báo danh mục Nguồn

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí

2. Căn cứ vào nguồn bổ sung sau 30/09 sử dụng thuộc nguồn Trung ương, Tỉnh, Huyện ⇒ nhấn chuột vào nguồn đó, tích Thêm

3. Khai báo thông tin Nguồn bổ sung sau 30/09 

  • Lưu ý: Mã nguồn kinh phí phải được bắt đầu với ký tự nguồn cha

Ví dụ: Nguồn KP cấp sau 30/09 thuộc Ngân sách Huyện => Mã nguồn kinh phí là 3.8

Tương tự, nếu thuộc Ngân sách Tỉnh là 2.8, Ngân sách Trung ương là 1.8

  • Tên nguồn kinh phí:Nguồn bổ sung sau 30/09
  • Tính chất nguồn chọn là 15 (Nguồn KP cấp sau 30/09).

15.4

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh nguồn bổ sung sau 30/09 (nguồn 15) trên phần mềm

 1. Nhận dự toán bổ sung nguồn KP được cấp sau 30/09

  • Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Nhận dự toán.
  • Tích chọn Bổ sung
  • Khai báo thông tin về dự toán bổ sung chọn tương ứng nguồn: Nguồn KP bổ sung sau 30/09, Dựa vào tính chất nguồn phần mềm mặc định sẵn TK Nợ: 00822. Nhập số tiền được cấp bổ sung vào cột số tiền.

2. Rút dự toán và chi cho các hoạt động

Bạn thực hiện rút dự toán & chi hoạt động từ nguồn kinh phí cấp sau 30/09 tương tự như đối với nguồn kinh phí 12, 13 theo hướng dẫn tại đây

3. In báo cáo

Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Chọn Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT (mẫu số 20a) để xem số liệu.

Cập nhật 21/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY