Dự toán giữ lại

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Mục đích

Trong 1 số trường hợp đơn vị có thẩm quyền quyết định giữ lại dự toán của đơn vị hoặc trường hợp có quyết định tiết kiệm kinh phí. Khi có quyết định về kinh phí giữ lại đơn vị, kế toán thực hiện ghi nhận vào phần mềm để lấy số liệu lên báo cáo. Đến cuối năm hạch toán, kế toán thực hiện ghi giảm số kinh phí giữ lại.

Ví dụ: Ngày 14/09/2022, đơn vị lập dự toán giữ lại 10% kinh phí chi lương.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Dự toán giữ lại.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên chứng từ Dự toán giữ lại.

  • Tại phần Thông tin chung: nhập Ngày quyết định, Số quyết định, Chương, Diễn giải.
  • Nhập chi tiết chứng từ: Mục, Số tiền, CTMT, dự án (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY