1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Kho bạc
  4. Khi phát sinh những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức nhưng không được duyệt phải thu hồi thì cần phải làm như thế nào?