Tôi muốn bỏ dự toán tiết kiệm 10% chi thường xuyên của nguồn 28 trên báo cáo mẫu số 20a (Ký hiệu 01a-SDKP/ĐVDT) thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Giải pháp:

  • Để bỏ số liệu ở cột 3, 4, 5 và 11 thì làm theo hướng dẫn tại đây.
  • Để bỏ số liệu ở cột 10 (DT giữ lại) thì làm theo hướng dẫn tại đây.
  • In lại báo cáo mẫu số 20a (Ký hiệu 01a-SDKP/ĐVDT) để xem số liệu. 
Cập nhật 12/10/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY