Theo từng nghiệp vụ

1. Nhập số dư ban đầu 11. Mua hàng
2. Danh mục 12. Bán hàng
3. Kho bạc 13. Thuế
4. Kho bạc điện tử 14. Tổng hợp
5. Tiền mặt 15. Hóa đơn
6. Tiền gửi 16. Bàn làm việc
7. Tiền lương 17. Bảo mật
8. Tài sản cố định 18. Cài đặt và đăng nhập
9. Vật tư hàng hóa 19. Chung
10. Công cụ dụng cụ  

Cập nhật 28/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY