Làm thế nào khi lấy chứng từ từ QLTS sang Mimosa báo lỗi Dữ liệu Khoản (hoặc Chương) đang không tích được sử dụng … ?

Biểu hiện

Khi thực hiện lấy chứng từ từ MISA QLTS sang Mimosa hạch toán có thông báo  “Dữ liệu Khoản (hoặc Chương) đang không tích được sử dụng …”

Nguyên nhân

Do Thông tin mục lục ngân sách trên MISA QLTS đang chưa khớp với mục lục ngân sách thực tế đơn vị có phát sinh

Giải pháp

  • Đăng nhập vào MISA QLTS, Vào \Thông tin đơn vị

  • Tại phần Thông tin Mục lục Ngân sách, bạn tích chọn Chương, Khoản đơn vị đang sử dụng, tích Lưu

  • Bạn thực hiện lấy chứng từ từ QLTS sang Mimosa theo hướng dẫn tại đây
Cập nhật 20/02/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY