Tiền mặt

  1. Tôi cất phiếu chi phần mềm báo: “Số dư của TK…đến ngày….chỉ còn.. Bạn có muốn ghi sổ (chấp nhận xuất quỹ tiền âm) không?” thì làm thế nào?
  2. Làm thế nào khi In sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt không lên số dư đầu năm?
  3. Làm thế nào khi In sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt không lên hoặc lên sai số liệu?
  4. Làm thế nào để hạch toán nghiệp vụ nộp trả kinh phí cho kho bạc?
  5. Tôi in Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) phần mềm báo “Báo cáo không có số liệu” thì làm thế nào?
  6. Làm thế nào để in được Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS)?
  7. Khi in Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (C1-02/NS) phần mềm báo “Báo cáo không có số liệu” thì phải làm thế nào?
  8. Làm thế nào khi cất phiếu thu phần mềm báo lỗi: “Lỗi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Hoạt động, Ghi sổ không thành công”?
  9. Tôi muốn theo dõi các khoản thu chi theo loại quỹ thì làm thế nào?
  10. Tôi in phiếu thu, phiếu chi (mẫu 2 liên) bị nhảy 2 trang thì làm thế nào?
Cập nhật 21/09/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY