Câu hỏi chung

 1. Làm thế nào khi không gõ được tiếng Việt trên phần mềm MISA?
 2. Tôi muốn thay đổi tên người ký trên chứng từ hoặc báo cáo thì làm thế nào?
 3. Làm thế nào khi Không tìm thấy danh sách các chứng từ đã hạch toán trên phần mềm?
 4. Làm thế nào khi in báo cáo, chứng từ bị lệch giấy, mất lề, bị nhảy 2 trang…?
 5. Làm thế nào khi In sổ sách, báo cáo số tiền bị nhảy xuống 2 dòng ?
 6. Tôi muốn tùy chỉnh mẫu chứng từ, báo cáo theo nhu cầu của đơn vị thì làm thế nào?
 7. Tôi muốn in chứng từ hàng loạt thì làm thế nào?
 8. Tôi muốn lưu mẫu và copy mẫu đã sửa đặc thù sang máy khác thì làm thế nào?
 9. Làm thế nào khi ghi sổ chứng từ báo lỗi “Tài khoản xxx là tài khoản tổng hợp. Ghi sổ không thành công”?
 10. Làm thế nào khi không thấy 1 số dòng nhập liệu trên giao diện chứng từ?
 11. Làm thế nào khi in chứng từ bị lỗi thoát phần mềm?
 12. Làm thế nào khi in báo cáo, chứng từ báo lỗi tiếng anh?
 13. Làm thế nào để xuất khẩu báo cáo, chứng từ ra excel?
 14. Tôi muốn nhập số lượng, đơn giá lẻ trên phần mềm thì làm thế nào?
 15. Làm thế nào khi không in được chứng từ, báo cáo ra máy in?
 16. Tôi muốn chỉnh lề trái phải để in báo cáo thì làm thế nào?
 17. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Dự án. Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?
 18. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Đối tượng. Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?
 19. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Mục (Tiểu mục). Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?
 20. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Hoạt động. Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?
 21. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Loại quỹ. Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?
 22. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Tài khoản ngân hàng, Kho bạc. Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?
 23. Tôi nhập chứng từ nhưng không có cột CTMT, dự án để chọn thì làm thế nào ?
 24. Tôi muốn điền nhanh các dòng chứng từ giống nhau để tiết kiệm thời gian thì làm thế nào?
 25. Làm thế nào để đối chiếu số liệu trên MISA Mimosa.NET 2022 sau khi lấy dữ liệu từ phân hệ Quản lý khoản thu trên phần mềm MISA EMIS?
 26. Làm thế nào để tìm kiếm, tra cứu tài liệu bằng công cụ google?
 27. Làm thế nào để xem và tải phim hướng dẫn?
 28. Làm thế nào để chọn đúng tham số khi in báo cáo?
 29. Làm thế nào để tìm kiếm nhanh chứng từ trên phần mềm? 
 30. Làm thế nào chuyển số liệu TK tiền gửi khác 3713 (không có mã dự phòng) sang TK 3713 (có mã dự phòng)
 31. Làm thế nào để chuyển ngôn ngữ Tiếng Anh sang Tiếng Việt trên Google Chrome?
Cập nhật 30/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY