Làm thế nào khi lấy dữ liệu từ MISA QLTS sang Mimosa có thông báo Không sinh được chứng từ (không sinh được dòng chi tiết nào có số tiền lớn hơn 0)

1. Biểu hiện

Khi lấy chứng từ đánh giá lại từ phần mềm MISA QLTS sang Mimosa, phần mềm có thông báo “Không sinh được chứng từ (không sinh được dòng chi tiết nào có số tiền lớn hơn 0)

2. Nguyên nhân

    • Do đơn vị thực hiện cập nhật Thông tư/quyết định trong năm, làm thay đổi tỷ lệ hao mòn của TSCĐ -> phần mềm tự sinh chứng từ đánh giá lại nhưng KHÔNG thay đổi số liệu về Nguyên giá, Hao mòn, Giá trị còn lại 
    • Do đơn vị thực hiện Đánh giá lại Tài sản cố định, nhưng KHÔNG làm thay đổi Nguyên giá, Hao mòn, Giá trị còn lại

3. Giải pháp

Bạn bỏ qua thông báo, và không cần lấy các chứng từ này sang vì không phát sinh làm thay đổi số liệu Nguyên giá, Hao mòn, Giá trị còn lại

Cập nhật 05/02/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY