Kho bạc điện tử

 1. Kế toán viên gửi hồ sơ cho kế toán trưởng phê duyệt thông báo “Mã Ngân hàng không được để trống” thì làm như thế nào?
 2. Khi nhấn Cất hồ sơ có cảnh báo thông tin Đơn vị nhận tiền không được để trống thì làm như thế nào?
 3. Làm thế nào để in được Chứng từ báo Nợ của kho bạc trả về?
 4. Tôi muốn gửi mẫu C4-02c qua Kho bạc điện tử thì làm như thế nào?
 5. Làm thế nào để sửa thông tin thủ quỹ rút tiền bị quá 61 ký tự?
 6. Làm thế nào để sửa Nội dung thanh toán trên hồ sơ gửi KBĐT theo yêu cầu của Kho bạc?
 7. Làm thế nào để kiểm tra được tình trạng xử lý hồ sơ của KBNN và xem được lý do từ chối hồ sơ của KB
 8. Tôi muốn sửa lại nội dung diễn giải chi tiết trên hồ sơ gửi Kho bạc điện tử thì làm thế nào?
 9. Khi thủ trưởng thực hiện ký hồ sơ báo lỗi MISAKYSO phiên bản thấp hoặc chưa được cài đặt thì làm như thế nào?
 10. Thủ trưởng đơn vị thực hiện ký số nhưng MISAKYSO không chạy thì làm thế nào?
 11. Khi ký số xuất hiện lỗi Không tìm thấy chữ ký số thì làm như thế nào?
 12. Khi ký số phần mềm cảnh báo “Thông tin đăng nhập không chính xác” thì làm như thế nào?
 13. Thủ trưởng đơn vị ký số báo lỗi “Error14: Lỗi xác thực chữ ký số hoặc chứng thư số…” thì làm như thế nào?
 14. Làm thế nào để xóa lịch sử web trong trường hợp thủ trưởng không đăng nhập được?
 15. Làm thế nào lưu lại thông tin trên trình duyệt của thủ trưởng để lần sau thủ trưởng có thể vào luôn không cần nhớ?
 16. Làm thế nào để đẩy chứng từ kho bạc trực tiếp từ phần mềm vào DVC KBNN?
 17. Làm thế nào để gửi báo cáo đối chiếu kho bạc trực tiếp trên phân hệ Kho bạc điện tử từ phần mềm sang DVC KBNN?
 18. Làm thế nào để gửi mẫu C4-02a: Ủy nhiệm chi để chi từ các nguồn thu của đơn vị không hiển thị thông tin Mã nguồn và Năm ngân sách?
 19. Làm thế nào để xem lý do từ chối hồ sơ giao dịch trên Kho bạc điện tử?
Cập nhật 06/12/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY