Tổng hợp

 1. Làm thế nào để gửi báo cáo tài chính cho KBNN?
 2. Làm thế nào để có số liệu ở cột Số đầu năm hoặc cột Năm trước trên các BCTC (trường hợp đơn vị không nộp BCTC cho Tổng kế toán) ?
 3. Làm thế nào khi nộp báo cáo tài chính cho KBNN báo lỗi “Đã xảy ra lỗi. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây”?
 4. Khi ghi sổ chứng từ kết chuyển số dư cuối năm phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: Thiếu dự án…” thì làm thế nào?
 5. Tôi muốn xóa chứng từ xác định kết quả hoạt động để kết chuyển lại thì làm thế nào?
 6. Làm thế nào khi cất chứng từ xác định kết quả hoạt động phần mềm báo “Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái thiếu nguồn, thiếu Loại …?”
 7. Làm thế nào để gửi báo cáo cho cấp trên ?
 8. Làm thế nào khi xuất khẩu BCTC gửi KBNN phần mềm báo “Kỳ báo cáo đã được xuất khẩu. Vui lòng kiểm tra lại”?
 9. Làm thế nào khi số liệu báo cáo gửi KBNN khác với báo cáo in tại đơn vị?
 10. Làm thế nào khi lập chứng từ ghi sổ không hiển thị chứng từ cần lập?
 11. Làm thế nào khi số liệu báo cáo gửi đơn vị cấp trên khác với báo cáo in tại đơn vị?
 12. Tôi muốn nhập khẩu số dư đầu năm đã nộp trên TKT vào cột Số đầu năm hoặc cột Năm trước trên BCTC năm nay thì làm thế nào?
 13. Tôi muốn kết chuyển chi phí từ TK 154 về TK 632 thì làm thế nào?
Cập nhật 19/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY