Tiền lương

 1. Làm thế nào để sử dụng phân hệ Lương trên phần mềm?
 2. Tôi muốn chi lương từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh thì làm thế nào?
 3. Tôi muốn chi lương từ nguồn phí, lệ phí để lại thì làm thế nào?
 4.  Làm thế nào để xuất khẩu bảng lương ra excel?
 5. Tôi muốn hạch toán tạm chi thu nhập tăng thêm thì làm thế nào?
 6. Làm thế nào để sắp xếp lại danh sách cán bộ trên bảng lương?
 7. Làm thế nào để số tiền khi tính lương được làm tròn đến hàng trăm, làm tròn đến hàng nghìn?
 8. Làm thế nào để sửa được mức lương tối thiểu trên bảng lương?
 9. Làm thế nào để trên bảng lương có số tiền Thuế thu nhập cá nhân bị khấu trừ của cán bộ, nhân viên?
 10. Tôi lập bảng lương nhưng không thấy hiển thị cột phụ cấp thì làm thế nào?
 11. Tôi muốn in được giấy rút dự toán ngân sách khi thanh toán lương bằng tiền gửi thì làm thế nào?
 12. Tôi vào Báo cáo\Tiền lương, chọn mẫu 05-1/BK-TNCN: Phụ lục tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, phần mềm báo “Báo cáo không có số liệu” thì làm thế nào?
 13. Nghiệp vụ cải cách tiền lương được trích lập từ các nguồn thu học phí, thu liên doanh liên kết và các khoản thu khác năm 2023
 14. Tôi muốn hạch toán nghiệp vụ cải cách tiền lương thì làm thế nào?
Cập nhật 29/02/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY