Bán hàng

  1. Làm thế nào khi không thấy phân hệ bán hàng trên giao diện phần mềm?
  2. Khi ghi sổ chứng từ bán hàng báo “Lỗi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Hoạt động, Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?
  3. Tôi muốn xuất khẩu chứng từ bán hàng từ phần mềm Mimosa nhập khẩu vào phần mềm meInvoice để xuất hóa đơn thì làm thế nào?
  4. Tôi muốn tra cứu nhanh được số dư nợ phải thu khách hàng để báo cáo thủ trưởng đơn vị thì làm thế nào?
  5. Làm thế nào để biết được chứng từ bán hàng lập từ những hóa đơn bán ra tương ứng nào?
  6. Làm thế nào khi mua dịch vụ của NCC khác về xuất bán ngay cho khách hàng?
  7. Tôi muốn quản lý công nợ phải thu chi tiết theo từng dự án thì làm thế nào?
Cập nhật 21/09/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY