Làm thế nào khi lấy chứng từ hao mòn từ QLTS sang Mimosa báo lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái: Thiếu Dự án

Biểu hiện

Khi thực hiện lấy chứng từ hao mòn từ MISA QLTS sang Mimosa hạch toán có thông báo “Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái: Thiếu Dự án”

Nguyên nhân

  • Do khai báo sai nguồn hình thành TSCĐ trên phần mềm QLTS là Nguồn viện trợ, tài trợ

=> Khi lấy chứng từ sang phần mềm hạch toán vào TK 512, 612 yêu cầu chi tiết theo Dự án

Giải pháp

Bước 1: Sửa nguồn hình thành trên MISA QLTS

  • Đăng nhập MISA QLTS, tích vào Danh mục\Nguồn kinh phí

  • Tích đúp chuột vào Nguồn viện trợ, tài trợ

  • Bạn chọn lại thuộc nguồn hình thành: Nguồn NSNN cấp. Nhấn Lưu

Bước 2: Thực hiện lấy lại chứng từ hao mòn từ MISA QLTS

Bạn thực hiện lấy chứng từ tính hao mòn theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 20/02/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY