Tiền gửi

 1. Khi cất chứng từ chi tiền gửi phần mềm báo lỗi: “Số dư của TK…đến ngày….chỉ còn.. Bạn có muốn ghi sổ (chấp nhận xuất quỹ tiền âm) không” thì làm thế nào?
 2. Tôi muốn In Ủy nhiệm chi không muốn hiển thị Đơn vị nhận tiền thì làm thế nào?
 3. Tôi muốn hiển thị thông tin ngày, tháng, năm ký chứng từ trên mẫu Ủy nhiệm chi để không phải điền tay thì làm thế nào?
 4. Làm thế nào khi in sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc lên sai số liệu?
 5. Làm thế nào để đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng với sổ phụ ngân hàng/ Sao kê ngân hàng hoặc với Mẫu số 05 – ĐCSDTK/KBNN: Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN?
 6. Làm thế nào khi In sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc không lên số dư đầu năm?
 7. Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối phát sinh không khớp với số tồn sổ tiền gửi ngân hàng
 8. Tôi muốn điền số tiền nộp thuế trên mẫu C4-02c/KB thì làm thế nào?
 9. Tôi muốn theo dõi các khoản thu, chi tiền gửi theo loại quỹ thì làm thế nào?
 10. Tôi muốn hạch toán nhận tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng tiền gửi thì làm thế nào?
 11. Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng không thấy thông tin cột ghi chú trên chứng từ?
 12. Tôi muốn xem sổ tiền gửi theo ngoại tệ thì làm thế nào?
 13. Tôi muốn hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng thì làm thế nào?
Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY