Làm thế nào để xem lý do từ chối hồ sơ giao dịch trên Kho bạc điện tử?

Kế toán viên/Kế toán trưởng kiểm tra trạng thái hồ sơ KBNN duyệt trên MISA Mimosa 2022

1. Chọn menu Kho bạc điện tử, tích chọn vào hồ sơ cần xem.

2. Nhấn Kiểm tra KBNN phê duyệt.

=> Chương trình sẽ tự động hiển thị trạng thái KBNN duyệt hoặc từ chối.

  • Nếu KBNN phê duyệt: trạng thái là Đã hoàn thành giao nhận.

  • Nếu KBNN từ chối: trạng thái là Từ chối.

  • Có thể xem thêm Lý do từ chối tại cột Ghi chú.

Cập nhật 06/12/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY