Làm thế nào để đăng ký dịch vụ sử dụng Kho bạc điện tử của MISA

1. Tải phiếu đăng ký

Đơn vị tải về tại đây hoặc tích vào nút Đăng ký ngay tại thông báo khi mở phần mềm. (Hiện thông báo từ phiên bản R6)

2. Điền thông tin trên phiếu đăng ký & gửi cho KBNN
  • Bạn điền đầy đủ thông tin của đơn vị trên phiếu đăng ký
  • Ký đóng dấu đơn vị và scan hoặc chụp ảnh phiếu đăng ký
  • Bạn gửi trực tiếp cho cán bộ Kho bạc phụ trách đơn vị, hoặc qua trang DVC hoặc gửi qua email tùy theo yêu cầu của KBNN
  • KBNN địa phương sẽ tổng hợp danh sách gửi Cục CNTT KBNN TW để mở cổng kết nối cho đơn vị.
3. Kiểm tra đơn vị được KBNN mở cổng kết nối trên phần mềm MISA chưa? 

Để kiểm tra kho bạc điện tử đã được kết nối thành công chưa đơn vị có thể kiểm tra theo 3 cách sau:

Cách 1: Kiểm tra email thông báo của KBNN trong Hộp thư đến.

Cách 2: Kiểm tra thông báo khi mở phần mềm.

Từ phiên bản R6.2, khi được kết nối thành công, trên phần mềm sẽ hiện thông báo như sau:

Cách 3: Thực hiện kết nối DVC trên phần mềm MISA. (Tài khoản kết nối là tài khoản dùng để đăng nhập vào trang DVC dvc.vst.mof.gov.vn)

  • Nếu kết nối thành công => Đã mở cổng kết nối DVC
  • Nếu kết nối không thành công => Chưa mở cổng kết nối DVC

Cập nhật 11/09/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY