Làm thế nào để sửa Nội dung thanh toán trên hồ sơ gửi KBĐT theo yêu cầu của Kho bạc?

Giải pháp:

1. Lưu ý: Khi lập hồ sơ, nhấn Cất để cất hồ sơ.

2. Tích chuột phải tại hồ sơ cần sửa lại nội dung thanh toán.

3. Chọn Sửa nội dung chứng từ.

4. Nhấn Sửa.

5. Sửa lại Nội dung thanh toán theo yêu cầu của Kho bạc.

Sau đó nhấn Cất.

Cập nhật 08/12/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY