Thủ trưởng đơn vị ký số trên DVC.MISA gặp lỗi thì làm thế nào?

  1. Khi thủ trưởng thực hiện ký hồ sơ báo lỗi MISAKYSO phiên bản thấp hoặc chưa được cài đặt thì làm như thế nào?
  2. Thủ trưởng đơn vị thực hiện ký số nhưng MISAKYSO không chạy thì làm thế nào?
  3. Khi ký số xuất hiện lỗi Không tìm thấy chữ ký số thì làm như thế nào?
  4. Khi ký số phần mềm cảnh báo “Thông tin đăng nhập không chính xác” thì làm như thế nào?
  5. Thủ trưởng đơn vị ký số báo lỗi “Error14: Lỗi xác thực chữ ký số hoặc chứng thư số…” thì làm như thế nào?
Cập nhật 18/12/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY