Sửa nội dung diễn giải chi tiết trên hồ sơ gửi Kho bạc điện tử

Sau khi kế toán viên lập hồ sơ giao dịch KBNN, trong trường hợp kế toán trưởng chưa phê duyệt hồ sơ, kế toán viên có chỉnh sửa thông tin hồ sơ và nội dung chi tiết chứng từ thanh toán như sau:

  • Chỉnh sửa thông tin hồ sơ

1. Tại danh sách Quản lý hồ sơ thanh toán – chứng từ, nhấn đúp chuột tại hồ sơ cần sửa hoặc nhấn chuột phải tại hồ sơ, chọn Sửa.

2. Nhấn Sửa. KTV có thể chỉnh sửa/bổ sung các thông tin: Ngày tạo, Giao dịch tại, Tiêu đề hồ sơ, Thêm mẫu chứng từ, Tải file đính kèm.

Ví dụ: Chỉnh sửa nội dung diễn giải tiêu đề hồ sơ thành “Hồ sơ KBĐT tháng 05/2023”.

Nhấn Cất.

Thông tin hồ sơ thay đổi theo nội dung đã chỉnh sửa:

  • Chỉnh sửa nội dung chi tiết chứng từ

Nhấn đúp chuột tại hồ sơ. Nhấn chuột phải tại chứng từ cần sửa nội dung, chọn Sửa nội dung chứng từ.

Nhấn Sửa, sau đó anh/chị có thể chỉnh sửa nội dung diễn giải:

Ngoài ra, anh/chị có thể chỉnh sửa các nội dung: Hóa đơn, Chứng từ, Mã NDKT, Số tiền.

Nhấn Cất

Cập nhật 29/05/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY