Làm thế nào để lưu lại thông tin trên trình duyệt của thủ trưởng để lần sau thủ trưởng có thể vào luôn không cần nhớ

Giải pháp:

1. Sau khi đăng nhập vào trang https://dvc.misa.vn trên Google Chrome, Thủ trưởng đơn vị chọn Save (Lưu) để lưu lại các thông tin trình duyệt.

Kể từ lần sau, khi đăng nhập chương trình sẽ lưu sẵn các thông tin đăng nhập. Anh/chị chỉ cần chọn Mã QHNS, Tên đăng nhập có sẵn được lưu trên phần mềm để đăng nhập.

Cập nhật 28/11/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY