Làm thế nào để gửi mẫu C4-02a: Ủy nhiệm chi để chi từ các nguồn thu của đơn vị không hiển thị thông tin Mã nguồn và Năm ngân sách?

Đơn vị cần gửi mẫu “C4-02a: Ủy nhiệm chi” không hiển thị thông tin Mã nguồn và Năm ngân sách thì thực hiện như sau:

1. Thiết lập không hiển thị Mã nguồn NS
 • Vào Danh mục\Mục lục ngân sách, chọn Nguồn kinh phí.

 • Nhấn chuột phải tại nguồn kinh phí, chọn Sửa.

Ví dụ: Nguồn kinh phí trên chứng từ là Ngân sách Huyện tự chủ thì anh/chị sửa nguồn Ngân sách Huyện tự chủ.

 • Tại màn hình sửa nguồn kinh phí, anh/chị để trống thông tin Tính chất thì thông tin Mã nguồn NS sẽ không hiển thị lên báo cáo.

 • Nhấn Lập hồ sơ KBĐT để thực hiện lập hồ sơ giao dịch KBĐT.
2. Thiết lập không hiển thị Năm ngân sách
Cách 1: Thiết lập khi lập hồ sơ giao dịch với KBNN
 • Sau khi kết nối DVC, tại tab Quản lý hồ sơ thanh toán – chứng từ, nhấn Thêm. Chọn Thêm mẫu chứng từ
 • Chọn nghiệp vụ Chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử.
 • Trên danh sách chứng từ, tại mẫu chứng từ C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi, nhấn vào biểu tượng xem trước chứng từ.

 • Tại màn hình Thông tin bổ sung, anh/chị để trống thông tin Niên độ ngân sách, nhấn Đồng ý -> Thông tin năm ngân sách sẽ không hiển thị lên báo cáo.

 • Chương trình hiển thị bản xem trước báo cáo như sau:

 • Tắt bản xem trước và tiếp tục thực hiện lập hồ sơ như bình thường.
Cách 2: Thiết lập khi in chứng từ
 • Mở chứng từ cần in. Nhấn In, chọn mẫu C4-02a: Ủy nhiệm chi.

 • Tại màn hình Thông tin bổ sung, anh/chị để trống thông tin Niên độ ngân sách, nhấn Đồng ý -> Thông tin năm ngân sách sẽ không hiển thị lên báo cáo.

 • Nhấn Lập hồ sơ KBĐT để thực hiện lập hồ sơ giao dịch KBĐT.
Cập nhật 19/05/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY