Khi thủ trưởng thực hiện ký hồ sơ báo lỗi MISAKYSO phiên bản thấp hoặc chưa được cài đặt thì làm như thế nào?

Vấn đề:

Trường hợp máy tính của Thủ trưởng đơn vị chưa cài đặt MISA KYSO hoặc MISA KYSO phiên bản thấp hơn phiên bản chương trình cho phép ký số thì khi nhấn Phê duyệt => chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:

Giải pháp:

Thủ trưởng đơn vị cài đặt MISA KYSO như sau:

1. Nhấn vào đường link “tại đây” trên thông báo.

hoặc nhấn vào đường link tại đây để tải bộ cài phần mềm MISA KYSO.

2. Kích đúp chuột vào file MISA.Kyso_Setup vừa tải về.

3. Nhấn Run.

4. Nhấn Tiếp tục.

5. Chương trình mặc định thư mục chứa bộ cài ở ổ đĩa C:\MISA JSC\MISA KYSO\.

Tuy nhiên để tránh tình trạng mất bộ cài do cài lại window thì anh/chị nhấn Thay đổi để chọn lại đường dẫn chứa bộ cài.

Khuyến nghị chọn thư mục chứa bộ cài tại ổ D hoặc E, không chọn vào Desktop.

6. Nhấn Tiếp tục.

7. Nhấn Hoàn thành.

8. Tại góc trái phía dưới màn hình sẽ hiển thị biểu tượng và thông báo MISA KYSO đang chạy.

Sau đó, Thủ trưởng đơn vị phê duyệt và ký số cho hồ sơ.

Cập nhật 28/11/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY