Khi Thủ trưởng đơn vị ký số xuất hiện lỗi Không tìm thấy chữ ký số thì làm như thế nào?

Vấn đề:

Khi nhấn Phê duyệt, phần mềm hiển thị cảnh báo Có lỗi và không tìm thấy chữ ký số như sau:

Giải pháp:

  1. Bạn kiểm tra lại chữ ký số đã được cắm vào máy tính hay chưa.
  2. Nếu đã cắm mà vẫn không nhận được thì bạn đổi cổng cắm USB Token hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số để kiểm tra lại.
Cập nhật 28/11/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY