Làm thế nào để in được Chứng từ báo Nợ của kho bạc đã phê duyệt?

Giải pháp:

Sau khi được KBNN phê duyệt thành công (tức là các hồ sơ có trạng thái đã hoàn thành giao nhận) thì anh/chị có thể tải Chứng từ báo nợ KBNN ký số về máy tính.

Thao tác như sau:

1. Chọn menu Kho bạc điện tử, kích đúp chuột chọn hồ sơ cần xem.

2. Nhấn Kiểm tra KBNN phê duyệt.

3. Sau khi được KBNN phê duyệt thành công (tức là các hồ sơ có trạng thái đã hoàn thành giao nhận) thì anh chị nhấn Tải CTBN để tải Chứng từ báo nợ KBNN ký số về máy tính.

Chứng từ báo nợ được in ra như sau:

Cập nhật 29/05/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY