Làm thế nào để sửa lại hồ sơ bị KBNN từ chối trên Kho bạc điện tử?

Bước 1: Nâng cấp lên phần mềm R19

Bạn nâng cấp lên bản mới nhất theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Thực hiện chỉnh sửa lại hồ sơ & gửi lại KBNN

Đối với những hồ sơ có trạng thái Cán bộ kiểm soát từ chối tiếp nhận, kế toán có thể nhân bản hồ sơ cũ để chỉnh sửa mà không phải lập lại hồ sơ từ đầu

1. Sau khi kết nối DVC, tại danh sách hồ sơ thanh toán, nhấn đúp chuột tại hồ sơ có trạng thái Cán bộ kiểm soát từ chối tiếp nhận. 

2. Chọn Sửa.

Phần mềm tự động nhân bản thêm 1 hồ sơ có thông tin như sau:

  • Mã hồ sơ: Tự động tăng.
  • Ngày tạo: Ngày hạch toán
  • Giao dịch tại KB: Mặc định theo tài khoản kết nối
  • Tiêu đề hồ sơ, Chứng từ thanh toán, Mẫu chứng từ giao dịch với kho bạc, Tài liệu đính kèm: Giống hồ sơ cũ
  • Số CT điện tử: Tự động tăng.

  • Bạn thực hiện sửa lại thông tin trên hồ sơ cho đúng với yêu cầu của Kho bạc & gửi lại theo hướng dẫn tại đây
Cập nhật 11/12/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY