Thu khác bằng tiền mặt

Xem/tải phim hướng dẫn:

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 111: Tiền mặt 

Có TK 711: Thu nhập khác

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu tiền vào quỹ tiền mặt, đơn vị thường thực hiện các hoạt động sau:

  1. Sau khi nhận được yêu cầu trả tiền hoặc yêu cầu góp vốn của người nộp tiền và nhận được tiền mặt, kế toán thực hiện lập Phiếu thu, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  2. Sau khi phiếu thu được ký duyệt, chuyển Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.
  3. Kế toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu.

  • Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ, TK Có, Số tiền, Nghiệp vụ.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in các mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo/Tiền mặt để xem các báo cáo liên quan.

Cập nhật 18/11/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY