Tôi in Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) phần mềm báo “Báo cáo không có số liệu” thì làm thế nào?

Biểu hiện

 In giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) báo Không có số liệu

 

Nguyên nhân

Do tài khoản hạch toán và nghiệp vụ chọn trên chứng từ chưa đúng

Giải pháp

Trên chứng từ bạn thực hiện Bỏ ghi/ Sửa theo nghiệp vụ hướng dẫn sau:

  • Nếu nộp lại là tiền thực chi thì hạch toán: Nợ TK 5111 hoặc 5112 /Có TK 111, 112: số tiền ghi dương – Nghiệp vụ là nộp phục hồi thực chi
  • Nếu nộp lại là tiền tạm ứng thì hạch toán Nợ TK 3371/Có TK 111,112: số tiền ghi dương – Nghiệp vụ là nộp phục hồi tạm ứng.

Sau đó bấm Cập nhật hạch toán Đồng thời sinh: Có TK 008212, 008222 : số tiền ghi âm hoặc Có TK 008211, 008221: số tiền ghi âm
Lưu ý: Đơn vị phải chọn đúng nghiệp vụ nộp trả hoặc nộp phục hồi tương ứng
– Nộp trả: là nộp cho KB luôn sau này không được rút về sử dụng tiếp.
– Nộp phục hồi: là nộp cho KB sau này được rút về sử dụng tiếp kinh phí này

Bạn tham khảo thêm hướng dẫn In giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) tại đây

 

Cập nhật 02/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY