Làm thế nào để in được Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS)?

Cách thực hiện: Bạn thực hiện qua 3 bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB

Bước 2 : Hạch toán chi tiết trên chứng từ 

– Nếu nộp lại là tiền thực chi chưa chi hết Nợ TK 5111 hoặc 5112 /Có TK 111, 112: số tiền ghi dương – Nghiệp vụ là nộp phục hồi thực chi
– Nếu nộp lại là tiền tạm ứng chưa chi hết thì hạch toán Nợ TK 3371/Có TK 111,112: số tiền ghi dương – Nghiệp vụ là nộp phục hồi tạm ứng.

Sau đó bấm Cập nhật hạch toán Đồng thời sinh: Có TK 008212, 008222 : số tiền ghi âm hoặc Có TK 008211, 008221: số tiền ghi âm

Lưu ý: Đơn vị phải chọn đúng nghiệp vụ nộp trả hoặc nộp phục hồi tương ứng
– Nộp trả: là nộp cho KB luôn sau này không được rút về sử dụng tiếp.
– Nộp phục hồi: là nộp cho KB sau này được rút về sử dụng tiếp kinh phí này

Bước 3: In Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS)

  • Trên giao diện chứng từ vừa nhập chi tiết ở bước 2. Tích vào In chọn Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS)

  • Sau đó sẽ in ra đc Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS)

 

Cập nhật 02/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY