Chi tạm ứng cho nhân viên

Xem phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 141: Tạm ứng

Có TK 111: Tiền mặt (Chi tiết tài khoản 1111, 1112) 

2. Mô tả nghiệp vụ

Nhân viên làm đề nghị tạm ứng kèm theo quyết định cử đi công tác, đi mua hàng hóa và dự trù chi phí chuyển cho phụ trách bộ phận, Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

  1. Căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng đã được ký duyệt, kế toán thực hiện lập phiếu chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  2. Sau khi phiếu chi được ký duyệt, thủ quỹ thực hiện xuất tiền cho nhân viên và ghi sổ quỹ tiền mặt.
  3. Căn cứ vào phiếu chi đã có chữ ký của thủ quỹ, người nhận tiền, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt và sổ công nợ tạm ứng.

Ví dụ: Ngày 22/09/2022, Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng 5.000.000đ cho Nguyễn Thị Khánh đi công tác Đà Nẵng.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ chi tạm ứng cho nhân viên trên Phiếu chi.

  • Nhập Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ 141, TK Có, Số tiền, Hoạt động, Đối tượng.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in các mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo\Tiền mặt để xem các báo cáo liên quan.

Cập nhật 21/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY