Chi khác bằng tiền mặt

Xem phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 336: Phải trả nội bộ

Nợ TK 333: Các khoản phải nộp nhà nước (chi tiết tài khoản 3331 / 3332 / 3334 / 3337/3338 )

Nợ TK 413: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Nợ TK 431: Các quỹ (chi tiết tài khoản 4311/4312/4314)

Nợ TK 811: Chi phí khác (8111, 8118)

Có TK 111: Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu chi tiền mặt phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp hoặc hoạt động SXKD của đơn vị sẽ thực hiện qua các bước sau:

  1. Người yêu cầu chi tiền lập Đề nghị thanh toán rồi gửi cho Thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền để phê duyệt.
  2. Thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền phê duyệt đề nghị chi tiền.
  3. Kế toán tiền mặt viết Phiếu chi rồi gửi cho Kế toán trưởng.
  4. Kế toán trưởng kiểm soát thông tin trên Phiếu chi và ký rồi chuyển cho thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền để duyệt và ký Phiếu chi, sau đó chuyển lại cho Thủ quỹ.
  5. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi để chi tiền, sau đó thủ quỹ và người nhận tiền ký xác nhận vào phiếu chi, đồng thời ghi sổ quỹ.
  6. Kế toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu chi đã đủ chữ ký để ghi sổ kế toán tiền mặt, sổ kế toán công nợ và lưu trữ phiếu chi.

Ví dụ: Ngày 15/01/2022, xuất quỹ tiền mặt chi khen thưởng cho các cán bộ có thành tích xuất sắc năm 2021, số tiền: 2.000.000đ.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ chi khác bằng tiền mặt trên Phiếu chi.

  • Nhập Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, Nghiệp vụ, Hoạt động.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in Phiếu chi bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo\Tiền mặt để xem các báo cáo liên quan.

Cập nhật 07/12/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY