Tôi cất phiếu chi phần mềm báo: “Số dư của TK…đến ngày….chỉ còn.. Bạn có muốn ghi sổ (chấp nhận xuất quỹ tiền âm) không?” thì làm thế nào?

Mô tả:

Giải pháp: Nhấn  để ghi sổ chứng từ và kiểm tra như sau:

1. Vào xem báo cáo S11H-Sổ quỹ tiền mặt

2. Cách chọn tham số:

  • Thời gian trên báo cáo là thời gian đến ngày hạch toán trên phiếu chi
  • Chọn Tài khoản là tài khoản tiền mặt đang hạch toán trên phiếu chi
  • Chọn Chương, Khoản, Loại là <Tổng hợp>

3. Kiểm tra đối chiếu số tiền thu, chi thực tế với số tiền trên Sổ quỹ tiền mặt

  • Nếu số tiền ở cột thu còn thiếu với thực tế thì bổ sung chứng từ thu tiền
  • Nếu số tiền ở cột chi thừa so với thực tế thì kiểm tra xóa bỏ chứng từ hạch toán thừa trên phần mềm
Cập nhật 02/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY