Chi thanh toán các khoản nợ phải trả, các khoản nợ vay

Xem phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

Có TK 111: Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ
  1. Sau khi nhận được yêu cầu trả nợ của các đối tượng liên quan hoặc yêu cầu của kế toán trưởng v/v chi trả nợ cho NCC hoặc các đối tượng khác, kế toán làm Giấy đề nghị thanh toán và chuyển kế toán tiền mặt sẽ lập Phiếu chi.
  2. Kế toán chuyển phiếu chi cho kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt sau đó chuyển lại cho Thủ quỹ.
  3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi để chi tiền, sau đó thủ quỹ và người nhận tiền ký xác nhận vào phiếu chi, đồng thời ghi sổ quỹ.
  4. Kế toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu chi đã đủ chữ ký để ghi sổ kế toán tiền mặt, sổ kế toán công nợ và lưu trữ phiếu chi.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ chi thanh toán các khoản nợ phải trả trên Phiếu chi.

  • Nhập Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo/Tiền mặt để xem các báo cáo liên quan.

Cập nhật 07/12/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY