Làm thế nào để hạch toán nghiệp vụ nộp trả kinh phí cho kho bạc?

Xem hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ Nộp trả (không được sử dụng tiếp) tại đây

Xem hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ Nộp trả (được sử dụng tiếp) tại đây

Cập nhật 18/02/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY