Nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt

Xem/tải phim hướng dẫn:

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 3371: Tạm ứng kinh phí hoạt động bằng tiền mặt

Có TK 3372: Viện trợ, vay nợ nước ngoài

Có TK 5111: Thường xuyên

Có TK 5112: Không thường xuyên

(Phần nhận kinh phí hoạt động, kinh phí thực hiện đề tài dự án, kinh phí theo đơn đặt hàng, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán được giao, thì đồng thời ghi Có TK 008211, 008212, 008221, 008222, 00921, 00922)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu chi tiêu, đơn vị thực hiện rút dự toán về nhập quỹ tiền mặt, việc nhận các khoản kinh phí thường theo các hoạt động sau:

 1. Kế toán lập Giấy rút tiền mặt/Giấy rút dự toán (thanh toán) kèm bảng kê chứng từ thanh toán hoặc chứng từ gốc gửi kho bạc nhà nước nơi giao dịch.
 2. Kho bạc thực hiện kiểm tra, duyệt chi và cấp phát tiền mặt cho đơn vị.
 3. Kế toán lập phiếu thu và chuyển lại cho thủ quỹ làm căn cứ thu tiền.
 4. Thủ quỹ căn cứ vào phiếu thu thực hiện thu tiền và đồng thời ghi sổ quỹ.
 5. Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, đồng thời căn cứ vào giấy rút dự toán ghi sổ theo dõi dự toán và các sổ kế toán liên quan.

Ví dụ: Ngày 21/01/2022, đơn vị rút kinh phí thực chi về nhập quỹ để chi trong năm, chi tiết như sau:

 • Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 12.000.000đ, khoản 072, TM 6501
 • Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 36.000.000đ, khoản 072, TM 6201
 • Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 120.000.000đ, khoản 072, TM 6251
3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu thu rút dự toán về nhập quỹ.

 • Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp.
 • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.
 • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ, TK Có, hình thức Cấp phát, Số tiền, Nguồn, Khoản, Tiểu mục, Hoạt động, CTMT, dự án, Đề tài (nếu có).
 • Để sinh hạch toán đồng thời, chọn Nghiệp vụThực chi hoặc Tạm ứng đã cấp dự toán (theo yêu cầu của đơn vị). Nếu chọn Nghiệp vụ là Không chọn thì không sinh chứng từ hạch toán đồng thời.
 • Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời: Phần mềm tự động sinh TK Có dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn In trên thanh công cụ để in chứng từ theo yêu cầu.

5. Chọn Báo cáo/Tiền mặt để xem các báo cáo liên quan.

Cập nhật 18/11/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY