Nghiệp vụ thường hỏi

 1. Cấp bù học phí
 2. Tạm chi thu nhập tăng thêm
 3. Tạm chi khen thưởng, phúc lợi
 4. Tôi muốn hạch toán chi thu nhập tăng thêm, chi khen thưởng phúc lợi cuối năm sau khi xác định được số tiết kiệm chi thì làm thế nào?
 5. Đơn vị nhận được nguồn ngân sách cấp để chi khen thưởng thì hạch toán như thế nào?
 6. Nộp trả dự toán (được sử dụng tiếp)
 7. Rút dự toán trả lương qua ATM
 8. Rút tạm ứng và thanh toán tạm ứng
 9. Hạch toán các nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí
 10. Làm thế nào để Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước (06-ĐCSDTK/KBNN) lên đúng số liệu khi có phát sinh rút dự toán từ số tiết kiệm chi thường xuyên trong thời gian chỉnh lý quyết toán ?

 11. Làm thế nào để Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc ( Sổ S12-H)  lên đúng số liệu khi có phát sinh rút dự toán từ số tiết kiệm chi thường xuyên trong thời gian chỉnh lý quyết toán ?
 12. Các nghiệp vụ điều chỉnh Lệnh chi tiền
 13. Các nghiệp vụ thường hỏi liên quan đến kho bạc
 14. Nghiệp vụ cải cách tiền lương được trích lập từ các nguồn thu học phí, thu liên doanh liên kết và các khoản thu khác năm 2023
 15. Trích lập quỹ bổ sung thu nhập,quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp từ nguồn thu hoạt động (học phí, viện phí, thu liên doanh liên kết, …)
Cập nhật 20/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY