1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tiền lương
  4. Tôi muốn hạch toán tạm chi thu nhập tăng thêm thì làm thế nào?

Tôi muốn hạch toán tạm chi thu nhập tăng thêm thì làm thế nào?

Tại đơn vị sự nghiệp

Rút và chi tạm ứng: Xem hướng dẫn tại đây

Rút và chi thực chi: Xem hướng dẫn tại đây

Tại cơ quan nhà nước

Rút và chi tạm ứng: Xem hướng dẫn tại đây

Rút và chi thực chi: Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 21/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY