Trích lập quỹ bổ sung thu nhập,quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp từ nguồn thu hoạt động (học phí, viện phí, thu liên doanh liên kết, …)

Đối với số chênh lệch thu lớn hơn chi (thặng dư) của hoạt động này nếu cuối năm phải trích quỹ thì đơn vị thực hiện trích quỹ theo tỷ lệ được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị:

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Ðịnh khoản

 

1. Căn cứ vào Quyết định Trích lập quỹ, trích lập từng loại quỹ theo quy định

Nợ TK 4212 – Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, dịch vụ

Có TK 431 – Các quỹ

Đơn vị trích quỹ nào thì chọn tiết khoản của TK 431 tương ứng:

TK 43111 – Quỹ khen thưởng

TK 43121– Quỹ phúc lợi

TK 4313 – Quỹ bổ sung thu nhập

TK 43141 – Quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp

2. Chi tiền từ các quỹ

Nợ TK 431 – Các quỹ (chi tiết các quỹ tương ứng)

Có TK 111, 112: Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, KB 

Hướng dẫn trên phần mềm

1. Trích lập quỹ từ nguồn thu hoạt động

 • Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác 
 • Nhập thông tin chi tiết về các quỹ trích lập, số tiền, tiểu mục quỹ tương ứng
 • Nhất Cất

2. Chi từ quỹ đã trích lập

TH1: Chi từ tiền gửi 
 • Ví dụ: Chi tiền gửi từ quỹ phúc lợi
 • Vào Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi
 • Nhập thông tin chi tiết tương ứng TK Nợ (tùy theo quỹ chi ra để chọn tương ứng), TK Có: 1121, tiểu mục tương ứng với quỹ
 • Nhấn Cất

TH2: Chi từ tiền mặt

Ví dụ: Chi tiền mặt từ quỹ khen thưởng 

Bước 1: Rút tiền mặt từ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc: 

 • Vào Tiền mặt\Lập phiếu thu\Phiếu thu rút tiền từ NH, KB
 • Nhập thông tin chi tiết trên chứng từ: TK Nợ 1111, TK Có 1121, số tiền tương ứng

Bước 2: Chi tiền từ quỹ 

 • Vào Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi
 • Nhập thông tin chi tiết tương ứng TK Nợ (tùy theo quỹ chi ra để chọn tương ứng), TK Có: 111, tiểu mục tương ứng với quỹ
 • Nhất Cất

Cập nhật 17/10/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY