Làm thế nào để nộp báo cáo mẫu số 04 (ký hiệu 20f) lên DVC của KBNN như thế nào?

Bước 1: In báo cáo trên phần mềm MISA theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Nộp báo cáo lên DVC 

1. Đăng nhập vào DVC của KBNN

  • Đăng nhập vào cổng DVC KBNN https://dvc.vst.mof.gov.vn/
  • Điền thông tin tài khoản đăng nhập. Nhấn Đăng nhập.
  • Nhấn vào Trang chủ DVC. Chọn Đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN.

2. Thêm hồ sơ đối chiếu

  • Nhấn Thêm mới đối chiếu.
  • Chọn Mã ĐVQHNS.
  • Chọn Mẫu đối chiếu. Ví dụ chọn 04-SDKP/ĐVDT

3. Nhập số liệu trên báo cáo

  • Nhấn vào biểu tượng Sửa hình cây bút.
  • Nhập đầy đủ Thông tin chung.
  • Nhập thông tin chi tiết theo từng nguồn được chuyển sang năm sau

  • Nhấn Cập nhật

4. Bạn thực hiện lưu lại hồ sơ và gửi cho KTT, Chủ tài khoản ký số và gửi lên KBNN phê duyệt hồ sơ tương tự như đối chiếu mẫu số 01a, 02a, mẫu số 06

Cập nhật 26/01/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY