Các nghiệp vụ điều chỉnh Lệnh chi tiền (Giảm chi, Nộp phục hồi, Nộp trả)

1. GIẢM CHI

Giảm chi kinh phí đã nhận bằng Lệnh chi tiền là trường hợp phát sinh các khoản thu giảm chi trong năm, những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức nhưng không được duyệt phải thu hồi.

Định khoản

Nợ TK 111, 112, 138

Có TK 611x

Đồng thời ghi nhận:

Nợ TK 511x

Có TK 3371

Đồng thời Có TK 01321, 01322 – ghi âm tiền (Tạm ứng)

Có TK 01221, 01222 – ghi âm tiền (Thực chi)

Hướng dẫn trên phần mềm

 1. Vào Tiền mặt\Lập phiếu thu\Phiếu thu hoặc Tiền gửi\Thu tiền\Thu tiền gửi hoặc Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác
 2.  Khai báo thông tin trên phiếu thu.
  • Tại phần Thông tin chung: nhập Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày PT, Ngày HT, Số PT.
  • Nhập chi tiết chứng từ: Số tiền, MLNS, chọn Cấp phát  là Lệnh chi

TK Nợ 1111, TK Có 61118, chọn Nghiệp vụGiảm chi – tạm ứng hay Giảm chi thực chi

TK Nợ 5111/TK Có 3371, chọn Nghiệp vụNộp phục hồi tạm ứng hoặc Nộp phục hồi thực chi

Đồng thời Có TK 01321, 01322 – ghi âm tiền, chọn Nghiệp vụNộp phục hồi tạm ứng

Có TK 01221, 01222 – ghi âm tiền, chọn Nghiệp vụNộp phục hồi thực chi

Lưu ý: 

 • Trường hợp giảm chi nhưng chưa thu được bằng tiền thì hạch toán trên phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác và TK hạch toán là TK 1388
 • TK 1388 chi tiết theo đối tượng nên để ghi sổ chứng từ thì anh/chị chọn đúng Đối tượng Nợ trên tab Thống kê
2. NỘP PHỤC HỒI

Khôi phục kinh phí đã nhận bằng Lệnh chi tiền là việc đơn vị sử dụng ngân sách nộp trả kinh phí đã rút vào ngân sách nhà nước và số kinh phí này được tiếp tục sử dụng (trả lại kho bạc và được phục hồi lại).

Định khoản

Nợ TK 3371

Có TK 11x 

Đồng thời Nợ TK 01321, 01322 – ghi âm tiền (Tạm ứng)

Nợ TK 01221, 01222 – ghi âm tiền (Thực chi)

Hướng dẫn trên phần mềm 

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hoặc vào nghiệp vụ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi hoặc vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin về Phiếu chi.

– Nhập thông tin chung: Người nhậnĐịa chỉLý do chi.

– Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từNgày hạch toánSố chứng từ.

– Tại tab Hạch toán:

 • Nhập chi tiết chứng từ: TK Nợ, TK Có Số tiền khôi phụcNguồnChươngKhoản, Tiểu mục.
 • Nếu khôi phục khoản đã rút: chọn cột nghiệp vụ là Nộp phục hồi – Tạm ứng hoặc Nộp phục hồi – Thực chi, chọn cột Cấp phátLệnh chi

3. NỘP TRẢ

Nộp trả NSNN từ kinh phí đã nhận bằng lệnh chi tiền do:

 • Đơn vị không sử dụng hết, phản ánh số tiền phải nộp trả 
 • Sử dụng sai mục đích hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xuất toán yêu cầu nộp trả NSNN

Định khoản

Nợ TK 3371

Có TK 111, 112

Đồng thời Nợ TK 01321, 01322 – ghi âm tiền (Tạm ứng)

Nợ TK 01221, 01222 – ghi âm tiền (Thực chi)

Hướng dẫn trên phần mềm 

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hoặc vào nghiệp vụ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi hoặc vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin về Phiếu chi.

– Nhập thông tin chung: Người nhậnĐịa chỉLý do chi.

– Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từNgày hạch toánSố chứng từ.

– Tại tab Hạch toán:

 • Nhập chi tiết chứng từ: TK Nợ, TK Có Số tiền khôi phụcNguồnChươngKhoản, Tiểu mục.
 • Nếu khôi phục khoản đã rút tạm ứng: chọn cột nghiệp vụ là Nộp trả– Tạm ứng hoặc Nộp trả – Thực chi, chọn cột Cấp phát Lệnh chi.

Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY