Các nghiệp vụ thường hỏi liên quan đến kho bạc

 1. Quy trình rút dự toán thực chi
 2. Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp dự toán
 3. Rút dự toán trả lương cho CBNV qua thẻ ATM
 4. Rút dự toán chuyển khoản kho bạc thanh toán bảo hiểm
 5. Rút dự toán chuyển khoản kho bạc thanh toán KPCĐ
 6. Quy trình chi thu nhập tăng thêm
 7. Quy trình chi khen thưởng, phúc lợi
 8. Nộp trả dự toán (được sử dụng tiếp)
 9. Hạch toán các nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí
 10. Quy trình cấp bù học phí
 11. Hủy dự toán
Cập nhật 19/10/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY