Quy trình hạch toán các khoản thu hộ, chi hộ bằng tiền gửi

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Các khoản đơn vị thu hộ đơn vị khác:

 • Khi thu tiền:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 3381 – Các khoản thu hộ, chi hộ

 • Khi trả cho đơn vị nhờ thu hộ:

Nợ TK 3381 – Các khoản thu hộ, chi hộ

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

b. Các khoản đơn vị chi hộ đơn vị khác

 • Khi đơn vị nhận được tiền do các đơn vị khác chuyển đến nhờ chi hộ:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 3381 – Các khoản thu hộ, chi hộ

 • Khi đơn vị thực hiện chi hộ:

Nợ TK 3381 – Các khoản thu hộ, chi hộ

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

 • Trường hợp số tiền nhờ chi hộ nhưng đơn vị chi không hết được trả lại đơn vị nhờ chi hộ:

Nợ TK 3381 – Các khoản thu hộ, chi hộ

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ
 • Khi có các khoản thu hộ hoặc chi trả hộ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị (như thu hộ hoặc chi hộ tiền đề tài khoa học cho các đơn vị hoặc chủ nhiệm đề tài; các đơn vị khác nhờ chi hộ một số nhiệm vụ ngoài nhiệm vụ thường xuyên đã được nhà nước giao).
 • Sau khi thực hiện nhiệm vụ đơn vị có trách nhiệm chuyển trả chứng từ và quyết toán toàn bộ số tiền đã nhận chi hộ với đơn vị nhờ chi hộ và các khoản thu hộ, chi hộ khác.
3. Các bước hạch toán trên phần mềm

1.  Khi thu tiền thu hộ hoặc nhận được tiền do các đơn vị khác chuyển đến nhờ chi hộ

Ví dụ: Đơn vị thu hộ số tiền 10.000.000 đồng bằng tiền gửi.

 • Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền/Thu tiền gửi.
 • Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 1121, TK Có 3381, Nguồn là Nguồn khác, Cấp phát KhácNghiệp vụ để là Thực chi hoặc Không chọn
 • Tại tab Thống kê, chọn đối tượng nhờ thu hộ

 • Nhấn Cất

2. Khi trả cho đơn vị nhờ thu hộ hoặc khi đơn vị thực hiện chi hộ

Ví dụ:  Trả tiền cho đơn vị  nhờ thu hộ số tiền 10.000.000 đồng bằng tiền gửi

 • Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền/Chi tiền gửi.
 • Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 3381, TK Có 1121, Nguồn là Nguồn khác, Cấp phát KhácNghiệp vụ để là Thực chi hoặc Không chọn
 • Tại tab Thống kê, chọn đối tượng nhờ thu hộ

 • Nhấn Cất
Cập nhật 16/05/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY