Hướng dẫn chọn tham số mẫu báo cáo đối chiếu trên DVC của KBNN

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Nộp báo cáo Quý

  • Đối chiếu theo chọn Đối chiếu theo Quý
  • Quý chọn Quý đối chiếu tương ứng ví dụ Quý I, II, III

Nộp báo cáo 11 tháng

  • Đối chiếu theo chọn Đối chiếu theo Tháng
  • Tháng chọn Tháng 01 đến Tháng 11

Nộp báo cáo 12 tháng

  • Đối chiếu theo chọn Tất cả các Tháng
  • Tháng chọn từ Tháng 01 đến Tháng 12

Nộp báo cáo năm

  • Đối chiếu theo chọn Tất cả các Tháng
  • Từ tháng: “Chọn tháng“, Đến Tháng: “Chọn tháng

  • Hoặc Đối chiếu theo chọn Tất cả các Quý, Quý chọn Tất cả các Quý

Cập nhật 03/02/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY