Làm thế nào để Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước (06-ĐCSDTK/KBNN) lên đúng số liệu khi có phát sinh rút dự toán từ số tiết kiệm chi thường xuyên trong thời gian chỉnh lý quyết toán ?

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Mô tả nghiệp vụ

Trong tháng chỉnh lý quyết toán của năm N, đơn vị có tiết kiệm chi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản dự toán sang tài khoản tiết kiệm.

Theo hướng dẫn  Thông tư số 107/2017/TT-BTC ghi:

Nợ TK 112– Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

        Có TK 511– Thu hoạt động do NSNN cấp.

Đồng thời, ghi Có TK 008– Dự toán chi hoạt động (chi tiết TK tương ứng)

Vì vậy, tất cả các số liệu trên báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính & bảng kê xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (06-ĐCSDTK/KBNN) đều thể hiện ở năm N.

Tuy nhiên theo yêu cầu của kho bạc:

  • Số liệu dự toán trên các báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính sẽ bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán (liên quan tới TK 511, và 008) sẽ thể hiện ở năm N
  • Số liệu này trên Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (06-ĐCSDTK/KBNN) phải hiển thị lên sổ sách năm N +1 

Trên Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước (06 ĐCSDTK/KBNN) năm N+1 cần thể hiện tại phần phát sinh tăng trong năm như sau: 

Để số liệu Trên Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước (06 ĐCSDTK/KBNN) năm N+1 lên đúng số liệu theo yêu cầu của Kho bạc, bạn thực hiện theo giải pháp dưới đây: 

2. Giải pháp

Bước 1: Tại năm N, trong tháng chỉnh lý thực hiện rút dự toán 

  • Rút dự toán về TK tiền gửi theo hướng dẫn tại đây
  • Tại giao diện chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, Sửa lại bút toán là Nợ TK 113/Có TK 5111, đồng thời Có TK 008212 , nghiệp vụ thực chi trong tháng chỉnh lý quyết toán năm 2022 => Số dư cuối kỳ trên Bảng cân đối phát sinh năm 2022 tại TK 113-Tiền đang chuyển
  • Lưu ý: Cách hạch toán chứng từ trong tháng chỉnh lý theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Tại năm N+1, hạch toán vào TK tiền gửi 

Vào Tiền gửi\Thu tiền gửi\Hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 113, chọn tài khoản ngân hàng, kho bạc đơn vị trích lập quỹ ở đó, ngày hạch toán trong năm 2021 => Phát sinh trong kỳ trên Mẫu đối chiếu 06-ĐCSDTK/KBNN năm 2021 tại TK 1121-Tiền gửi ngân hàng.

Cập nhật 18/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY