Rút dự toán thực chi trả lương cho cán bộ nhân viên qua thẻ ATM

Xem phim hướng dẫn

 

Với trường hợp kế toán không lập bảng lương trên phần mềm, mà thực hiện tính lương bên ngoài, ví dụ như tính lương trên file excel, nhưng muốn ghi nhận việc trả lương, hạch toán chi phí trên phần mềm thì thực hiện như sau:

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Rút dự toán tiền gửi trả lương:

Nợ TK 112: Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 511: Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời, ghi Có TK 0082: Năm nay

b. Chi trả lương

Nợ TK 334x: Phải trả người lao động

Có TK 1121: Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

c. Hạch toán chi phí lương/bảo hiểm

Căn cứ bảng tính lương đã được ký duyệt, kế toán lập chứng từ hạch toán tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN:

Nợ TK 611: Chi phí hoạt động

Có TK 334x: Phải trả người lao động

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Rút dự toán tiền gửi trả lương

Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc như bảng lương có chữ ký của cán bộ nhân viên,… đơn vị rút dự toán thực chi bằng tiền gửi để trả lương cho cán bộ nhân viên.

Các thao tác thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản lương.

  • Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.
  • Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

3. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo, tích chọn Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương. Nhấn Đồng ý.

4. Bạn kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, phần mềm đã tự sinh hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 5111, 5112 – nghiệp vụ Thực chi dựa theo tính chất nguồn KP đồng thời Có TK 008212, 008222 tương ứng.

5. Chọn thông tin Nộp vào tài khoản tại phần Đơn vị nhận tiền.

6. Phần mềm tự động tích chọn Tự động sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương. Nhấn Cất.

Hoặc  trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ trả lương.

Bước 2: Chi trả lương bằng tiền gửi

1. Phần mềm sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương, tự động hạch toán TK Nợ 3341, TK Có 1121.

2. Tích chọn Tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương. Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp không tích chọn Tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương thì trên chứng từ, bạn vào Tiện ích/Hạch toán chi phí lương để sinh chứng từ hạch toán chi phí.

Bước 3: Hạch toán chi phí lương

1. Phần mềm sinh Chứng từ hạch toán chi phí lương trên Chứng từ nghiệp vụ khác, tự sinh hạch toán Nợ TK 61111, 61121/Có TK 3341 dựa theo tính chất nguồn KP.

3. Nhấn Cất.

Cập nhật 19/10/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY