Tôi muốn hạch toán tạm chi khen thưởng, phúc lợi thì làm thế nào?

VD: Chi phúc lợi (ngày 02/09, 30/04, ngày tết,…)…

Tại đơn vị sự nghiệp nhóm 1, 2, 3

Rút và chi tạm ứng: Xem hướng dẫn tại đây

Rút và chi thực chi: Xem hướng dẫn tại đây

Tại đơn vị sự nghiệp nhóm 4 & cơ quan nhà nước

Rút và chi tạm ứng: Xem hướng dẫn tại đây

Rút và chi thực chi: Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 25/08/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY