1. Trang chủ
 2. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 3. Báo cáo đối chiếu kho bạc

Báo cáo đối chiếu kho bạc

 • 1. Mẫu số 20a
 • 2. Mẫu số 20c

Xem phim hướng dẫn:

 1. Làm thế nào để nộp được báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 20a, mẫu số 20c trực tiếp từ phần mềm lên hệ thống DVC?
 2. Khi in Mẫu số 20a, chương trình báo Không có số liệu thì phải làm thế nào?
 3. Khi in Mẫu số 20a tôi thấy có 1 nguồn bị nhảy sang trang sau, không nằm cùng trang với các nguồn khác thì làm thế nào?
 4. Khi in Mẫu số 20a, Tôi thấy Dự toán năm trước chuyển sang bị sai thì phải làm như thế nào?
 5. Khi in Mẫu số 20a, Mẫu số 20c thấy cột Mã nguồn NSNN bị trống thì phải làm thế nào?
 6. Khi in mẫu số 20a, Cột 6, 7 Dự toán đã sử dụng lên không đúng thì làm thế nào?
 7. Khi in Mẫu số 20a thấy số liệu cột 8, 9 dự toán đã cam kết chi lên không đúng thì phải làm thế nào?
 8. Tôi muốn theo dõi nguồn 28 tiết kiệm chi 10% thì phải làm như thế nào?
 9. Làm thế nào để có số liệu ở cột dự toán giữ lại (Cột 10) trên báo cáo Mẫu số 20a ?
 10. Khi in Mẫu số 20a, Dự toán còn lại lên không đúng thì làm thế nào?
 11. Khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN, mẫu số 20a bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ thì làm như thế nào?
 12. Sau khi ghi tăng TSCĐ mẫu số 20a bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ thì làm như thế nào?
 13. Làm thế nào khi lấy chứng từ hạch toán hao mòn từ QLTS sang Mimosa thấy hạch toán chưa đúng nghiệp vụ?
 14. Tôi muốn hiển thị cột mã dự phòng trên báo cáo đối chiếu mẫu số 20a, mẫu số 20c thì làm thế nào?
 15. Khi in mẫu số 20a, tôi thấy Dự toán năm trước chuyển sang bị sai thì phải làm như thế nào?
 16. Làm thế nào để điều chỉnh dự toán được giao để tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên ?
 17. Làm thế nào để ký số vào báo cáo đối chiếu mẫu số 20a (kí hiệu 01a-SDKP/ĐVDT)?
 18. Làm thế nào khi In sổ sách, báo cáo số tiền bị nhảy xuống 2 dòng ?
 19. Làm thế nào để mã nguồn NSNN và mã ngành kinh tế hiển thị cùng 1 dòng trên báo cáo Bảng đối chiếu dự toán mẫu số 20a (Ký hiệu 01a-SDKP/ĐVDT)?
 20. Làm thể nào để theo dõi nguồn bổ sung sau 30/09 nguồn 15 trên báo cáo Mẫu số 20a (ký hiệu 01a-SDKP/ĐVDT) 

Cập nhật 31/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY