Báo cáo đối chiếu kho bạc

 • 1. Mẫu số 20a
 • 2. Mẫu số 20c
 • 3. Mẫu số 06

Xem phim hướng dẫn:

 1. Làm thế nào để nộp được báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 20a, mẫu số 20c trực tiếp từ phần mềm lên hệ thống DVC?
 2. Một số vấn đề thường gặp khi xuất khẩu & nộp báo cáo đối chiếu mẫu số 20a, mẫu số 20c lên trang DVC của KBNN
 3. Khi in Mẫu số 20a, chương trình báo Không có số liệu thì phải làm thế nào?
 4. Khi in Mẫu số 20a tôi thấy có 1 nguồn bị nhảy sang trang sau, không nằm cùng trang với các nguồn khác thì làm thế nào?
 5. Khi in Mẫu số 20a, Tôi thấy Dự toán năm trước chuyển sang bị sai thì phải làm như thế nào?
 6. Khi in Mẫu số 20a, Mẫu số 20c thấy cột Mã nguồn NSNN bị trống thì phải làm thế nào?
 7. Khi in mẫu số 20a, Cột 6, 7 Dự toán đã sử dụng lên không đúng thì làm thế nào?
 8. Khi in Mẫu số 20a thấy số liệu cột 8, 9 dự toán đã cam kết chi lên không đúng thì phải làm thế nào?
 9. Tôi muốn theo dõi nguồn 28 tiết kiệm chi 10% thì phải làm như thế nào?
 10. Làm thế nào để có số liệu ở cột dự toán giữ lại (Cột 10) trên báo cáo Mẫu số 20a ?
 11. Khi in Mẫu số 20a, Dự toán còn lại lên không đúng thì làm thế nào?
 12. Làm thế nào khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN, mẫu số 20a bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ?
 13. Làm thế nào sau khi ghi tăng TSCĐ trên phần mềm MISA Mimosa, mẫu số 20a bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ?
 14. Làm thế nào khi lấy chứng từ hạch toán hao mòn từ QLTS sang MISA Mimosa thấy hạch toán chưa đúng nghiệp vụ?
 15. Tôi muốn hiển thị cột mã dự phòng trên báo cáo đối chiếu mẫu số 20a, mẫu số 20c thì làm thế nào?
 16. Khi in mẫu số 20a, tôi thấy Dự toán năm trước chuyển sang bị sai thì phải làm như thế nào?
 17. Làm thế nào để điều chỉnh dự toán được giao để tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên ?
 18. Làm thế nào khi In sổ sách, báo cáo số tiền bị nhảy xuống 2 dòng ?
 19. Làm thể nào để theo dõi nguồn bổ sung sau 30/09 nguồn 15 trên báo cáo Mẫu số 20a (ký hiệu 01a-SDKP/ĐVDT) 
 20. Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn không tự chủ (nguồn 12) sang nguồn tự chủ (nguồn 13)
 21. Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn tự chủ (nguồn 13) sang nguồn không tự chủ (nguồn 12)
 22. Làm thế nào chuyển số dư dự toán nguồn 15 sang nguồn 12 ở cột 1 DT năm trước chuyển sang trên đối chiếu kho bạc mẫu số 20a (ký hiệu 01a-SDKP/ĐVDT)

(NEW) Nhóm Zalo nhận tài liệu, thông báo từ MISA
Tham gia nhóm Zalo để nhanh chóng nhận các tài liệu hướng dẫn, bài viết hữu ích, thông báo từ MISA và lịch đào tạo miễn phí qua Zoom

Xem phim hướng dẫn:

 1. Làm thế nào để nộp được báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 20a, mẫu số 20c trực tiếp từ phần mềm lên hệ thống DVC?
 2. Một số vấn đề thường gặp khi xuất khẩu & nộp báo cáo đối chiếu mẫu số 20a, mẫu số 20c lên trang DVC của KBNN
 3. Khi in Mẫu số 20c số tạm ứng phát sinh trong kỳ không hết hoặc không giảm khi đơn vị đã lập bảng kê thanh toán tạm ứng thì làm thế nào?
 4. Làm thế nào để hết số âm dương tại (cột 1) – Tạm ứng phát sinh trong kỳ hoặc (cột 2) – Số dư đến kỳ báo cáo khi in Mẫu số 20c?
 5. Khi in Mẫu số 20c tôi thấy cột Thực chi phát sinh trong kỳ lên không đúng số liệu thì phải làm thế nào?
 6. Làm thế nào để mã nguồn NSNN và mã ngành kinh tế hiển thị cùng 1 dòng và không hiển thị dòng mục trên báo cáo Bảng đối chiếu dự toán mẫu số 20c (Ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT)?
 7. Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn không tự chủ (nguồn 12) sang nguồn tự chủ (nguồn 13)
 8. Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn tự chủ (nguồn 13) sang nguồn không tự chủ (nguồn 12)

(NEW) Nhóm Zalo nhận tài liệu, thông báo từ MISA
Tham gia nhóm Zalo để nhanh chóng nhận các tài liệu hướng dẫn, bài viết hữu ích, thông báo từ MISA và lịch đào tạo miễn phí qua Zoom

 

Cập nhật 27/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY