Làm thế nào để mã nguồn NSNN và mã ngành kinh tế hiển thị cùng 1 dòng và không hiển thị dòng mục trên báo cáo Bảng đối chiếu dự toán mẫu số 20c (Ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT)?

I. Biểu hiện

Khi in Mẫu số 20c (Ký hiệu 02a -SDKP/ĐVDT) bạn mong muốn cột mã nguồn NSNN và mã ngành kinh tế thể hiện trên cùng 1 dòng, đồng thời không hiển thị dòng mục.

II. Giải pháp

Bạn thực hiện tùy chỉnh Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT theo 3 bước như sau:

Bước 1: Chọn mẫu báo cáo để tùy chỉnh mẫu

  •  Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu\Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc
  • Tại phần Mẫu báo cáo, nhấn vào biểu tượng tam giác để chọn mẫu tương ứng đang sử dụng Mẫu thông tư 18/2022/TT-BTC (Mẫu tùy chỉnh) hoặc Nghị định 11/2022/NĐ-CP (Mẫu tuỳ chỉnh). Nhấn Tùy chỉnh mẫu

Bước 2: Tùy chỉnh mẫu

Sau khi tích tùy chỉnh mẫu, phần mềm sẽ hiển thị giao diện tùy chỉnh:

1. Tùy chỉnh cột mã nguồn NSNN và mã ngành kinh tế thể hiện trên cùng 1 dòng

  • Tích vào tab Các dòng trên báo cáo 
  • Tại cột chỉ tiêu, dòng Tính chất nguồn kinh phí góc phải có ô vuông tích vào đó sẽ ra giao diện Chỉ tiêu
  • Tích thêm chỉ tiêu Khoản sau đó nhấn Đồng ý

2. Tích chuột lần lượt vào 2 dòng phía dưới: Khoản Mục tích chuột phải và Xóa dòng

3. Tùy chỉnh hiển thị thông tin trên Cột nội dung: 

  • Ở cột Thông tin hiển thị, tại dòng Nội dung tích chuột trái hiển thị bảng thông tin hiển thị các nội dung
  • Tại phần Thông tin hiển thị tích chọn 2 nội dung Tính chất nguồn kinh phí và Tiểu mục. Sau đó tích Đồng ýCất mẫu

Bước 3: In Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT kiểm tra

Lưu ý: Chọn mẫu báo cáo theo Thông tư 18/2022/TT-BTC (Mẫu tùy chỉnh) hoặc Nghị định 11/2022/NĐ-CP (Mẫu tùy chỉnh) để kiểm tra

Cập nhật 21/09/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY