Sổ kế toán

S05 – H: Bảng cân đối phát sinh

S02a-H: Chứng từ ghi sổ

S02b-H: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

S02c-H: Sổ cái – Hình thức chứng từ ghi sổ

Cập nhật 27/08/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY