Báo cáo quyết toán

 • 1. Báo cáo B01/BCQT
 • 2. Báo cáo B03/BCQT
 • 3. Phụ biểu F01-01/BCQT

Xem phim hướng dẫn

I. Các câu hỏi về Chỉ tiêu: Ngân sách nhà nước

 1. Tôi đã chi hết rồi nhưng trên B01-BCQT vẫn còn số Dự toán còn lại ở kho bạc thì làm thế nào?
 2. Làm thế nào khi báo cáo B01/BCQT – Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động lên sai chỉ tiêu dự toán bị hủy?

II. Các câu hỏi về Chỉ tiêu: Nguồn hoạt động khác được để lại

 1. Tôi in báo cáo B01/BCQT các chỉ tiêu Nguồn hoạt động khác được để lại không lên số liệu thì phải làm thế nào?
 2. Khi in báo cáo B01/BCQT chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (Mã số 79) không lên hoặc lên sai số liệu thì phải làm thế nào ?
 3. Khi đối chiếu số dư cuối quý trước không bằng đầu quý sau ở báo cáo B01/BCQT thì phải làm thế nào?
 4. Khi in báo cáo B01/BCQT Chỉ tiêu số thu được trong năm (Mã số 85) lên sai số liệu thì phải làm thế nào?
 5. Khi in báo cáo B01/BCQT Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (Mã số 91) lên sai số liệu thì phải làm thế nào?
 6. Khi in báo cáo B01/BCQT Số kinh phí được phép chuyển sang năm sau (mã số 94) lên sai số liệu thì làm thế nào?
 7. Khi xem số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Số thu trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT thì làm thế nào?

(NEW) Nhóm Zalo nhận tài liệu, thông báo từ MISA
Tham gia nhóm Zalo để nhanh chóng nhận các tài liệu hướng dẫn, bài viết hữu ích, thông báo từ MISA và lịch đào tạo miễn phí qua Zoom

Cập nhật 16/10/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY